Právní jednání při zadávání veřejných zakázek

Každé právní jednání musí být v souladu s prevenčními ustanoveními občanského zákoníku, ctít obecný princip prevence a snahu minimalizovat způsobení případné škody. Každý subjekt se musí snažit předcházet materiálním škodám a nemajetkovým újmám. Tento princip musí být naplňován především při zadávání veřejných zakázek.

Nález Ústavního soudu ze dne 20. 06. 2017, sp. zn. II. ÚS 2370/14

Další informace

  • Instance: Ústavní soud
  • Datum rozhodnutí: 20.červen 2017
  • Právní předpisy: Obchodní právo