Nabídka prodeje nemovitosti za tržní cenu, přebíjí právo na zřízení služebnosti nezbytné cesty

Je-li vlastníkem nabízen odprodej pozemku za tržní cenu, místo zřízení práva služebnosti cesty, soud nevyhoví podané žalobě na zřízení služebnosti nezbytné cesty.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 04. 2016, sp. zn. 22 Cdo 1171/2016

Další informace

  • Instance: Nejvyšší soud
  • Datum rozhodnutí: 26.duben 2016
  • Zpracoval: Martin Cempírek
  • Právní předpisy: Občanský zákoník