Nemožnost zřízení nezbytné cesty k nepovolené stavbě

Pokud je předmětem jednání zřízení práva nezbytné cesty k nepovolené nebo tzv. černé stavbě, není možné právo nezbytné cesty zřídit.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2014, sp. zn. 22 Cdo 1680/2014, část občanskoprávní

Další informace

  • Instance: Nejvyšší soud
  • Datum rozhodnutí: 26.listopad 2014
  • Zpracoval: Martin Cempírek
  • Právní předpisy: Občanský zákoník