Náhrada škody / odčinění újmy – hospodaření v lesích

Hospodaření v lesích musí probíhat, tak aby byly udrženy všechny funkce včetně funkce hospodářské. Hlavní zásadou je vyloučení živelné těžby dřevní hmoty a regulovat ji podle lesních hospodářských plánů a osnov. Při těžbě musí vlastník lesního pozemku respektovat vlastnické právo sousedních vlastníků a nesmí těžit porosty ze sousedního pozemku. Jedná-li se o nájemce lesa, musí si počínat tak, aby nedošlo ke škodě na pronajatém lesním pozemku.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.02.2002, zn. 25 Cdo 766/2000.

Další informace

  • Instance: Nejvyšší soud
  • Datum rozhodnutí: 28.únor 2002
  • Právní předpisy: Občanský zákoník