Lesní školka

Lesní školka není pozemkem určeným k plnění funkcí lesa, ale slouží pouze jako reprodukční materiál k obnově lesa. Pěstební materiál lesní školky nelze považovat za trvalý porost – lesní pozemek. Pozemek lesní školky je pouze produkční plochou pěstování sadebního materiálu.

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.08.2004, zn. 25 Cdo 73/2004.

Další informace

  • Instance: Nejvyšší soud
  • Datum rozhodnutí: 31.srpen 2004
  • Právní předpisy: Občanský zákoník