Priorita vybudování jiné cesty přes pozemky ve vlastnictví majitele

Má-li majitel nemovitosti možnost zřídit přístup ke své stavbě jinak, vybudování příjezdové cesty přes jiné (vlastní) pozemky, bez omezení vlastníka přilehlého pozemku, nelze zřídit služebnost nezbytné cesty.

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.07.2016, sp. zn. 22 Cdo 1638/2016, část občanskoprávní

Další informace

  • Instance: Nejvyšší soud
  • Datum rozhodnutí: 14.červenec 2016
  • Zpracoval: Martin Cempírek
  • Právní předpisy: Občanský zákoník