Řada vlastníků lesa, lesnických společností, ale i obcí se účastní soudních jednání a nemá k dispozici soudní rozhodnutí, která byla učiněna v obdobných případech. Problémem je, že některá soudní rozhodnutí jsou veřejně přístupná, ale některá jsou uveřejněna pouze v právních informačních systémech. To může představovat značnou nevýhodu pro lesnické subjekty, které nemají potřebné znalosti dřívějších soudních rozhodnutí.

V práci justice lze předpokládat kontinuitu a předvídatelnost rozhodování. Soudy by se měly jen velmi zřídka odchylovat od vlastní rozhodovací praxe, a když se odchýlí, tak to musí důvěryhodně vysvětlit. Hlavní záměrem webu proto je, umožnit všem zájemcům volný přístup k vybrané soudní judikatuře, která se týká lesnictví.

Portál lesnickejudikaty.cz vznikl na základě prvotního impulzu ředitele státního podniku VLS ČR Ing. Josefa Vojáčka, člena redakční rady časopisu Lesnická práce. Základní idea spočívá ve vytvoření webového portálu shromažďujícího důležité soudní rozhodnutí s vazbou na lesnictví.

Nedílnou součástí projektu je vznik odborné rady složené z právníků, kteří se profesně věnují problematice práva v lesním hospodářství. Po sestavení se odborná rada aktivně podílela na přípravě struktury portálu.

Judikáty jsou vyhledávány zejména členy odborné rady, kteří z nich zároveň excerpují tzv. právní větu, jež je jakýmsi souhrnem obsahu judikátu. Tipy na zajímavá soudní rozhodnutí může ale zaslat kdokoliv. V takovém případě podléhá jejich umístění na portál schválení odborné rady.

Judikáty jsou na portálu strukturovány do několika kategorií dle oborů, kterých se týkají. Dále jsou členěny dle právních předpisů a instancí. Zároveň je možné na portálu využít fulltextové vyhledávání podle klíčových slov.

Ambicí projektu je poskytnout lesníkům v celém spektru jejich profesní činnosti efektivní způsob, jak se na jednom místě seznámit s doposud uskutečněnými rozhodnutími, která mají vliv na fungování oboru.

Pro mnoho, zejména menších vlastníků lesů, lesnických firem či živnostníků může být portál i nástrojem, jak se v některých sporech zorientovat a dále postupovat.

V projektu se počítá s postupným doplňováním judikátů a jejich aktualizací. Nejzajímavější aktuální judikáty budou s komentáři průběžně publikovány v Lesnické práci.

Věříme, že portál lesnickejudikaty.cz přispěje k lepší informovanosti a orientovanosti lesníků v leckdy poměrně složitých právních otázkách.

Jan Příhoda a Martin Cempírek