Odborná rada

 

JUDr. Martin Cempírek, Ph.D. (* 1984)

Studium gymnázia ukončil v roce 2002. V letech 2002 -2007 absolvoval Pedagogickou fakultu MU v Brně. Souběžně v období 2005-2010 studoval Právnickou fakultu MU v Brně. Po jejím absolvování pokračoval v doktorském studiu Teoretické právní vědy, které absolvoval v roce 2014. V letech 2014 - 2018 vykonával praxi právního čekatele na Okresním státním zastupitelství. Nyní pracuje jako advokát. V návaznosti na rigorózní práci se věnuje právní oblasti v lesnictví.


JUDr. Ing. Martin Flora, Dr.

Po gymnáziu vystudoval obor lesní inženýrství na VŠZ Brno, kde promoval v roce 1993. Po té pokračoval doktorandským studiem v oboru hospodářská úprava lesa na Fakultě lesnické a dřevařské MZLU Brno (disertační práci obhájil v roce 1998) a souběžně studoval na Masarykově univerzitě v Brně právnickou fakultu – obor právo (promoval v roce 1998).

První pracovní zkušenosti získal v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, kde začal pracovat v roce 1993. V roce 1998 nastoupil do advokátní kanceláře jako advokátní koncipient, od roku 2001 působí jako advokát. Kromě advokátní praxe působí jako odborný asistent na Fakultě lesnické a dřevařské MENDELU v Brně a jako externí přednášející na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.


Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D.

Po absolvování gymnázia vystudoval obor lesní inženýrství na VŠZ Brno, kde promoval v roce 1994. Po té pokračoval doktorandským studiem oboru myslivost na Fakultě lesnické a dřevařské MZLU v Brně (disertační práci obhájil v roce 1998). Ve Švýcarsku absolvoval dvousemestrové rozšiřující studium studiu lesnictví jako stipendista švýcarské vlády na ETH v Curychu, posléze pracovní zkušenosti získal během ročního působení jako referent na Pozemkovém fondu ČR v Praze. Od roku 1998 potom až do roku 2007 pracoval u LČR, s.p. na lesním závodě Židlochovice.

Od roku 2007 vyučuje jako odborný asistent předměty související s právními předpisy v lesnictví a myslivosti nebo lesnickou politikou na FLD ČZU v Praze.

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v magisterském oboru právo a právní věda ukončil složením státní závěrečné zkoušky v roce 2009 a od roku 2014 pracuje na právním odboru ředitelství LČR, s,p. v Hradci Králové.


JUDr. Jiří Kšica

Po Gymnáziu Boskovice vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evengelisty Purkyně v Brně, dnešní Masarykovy univerzity, kde promoval v roce 1986. Poté nastoupil na prezenční vojenskou službu a od podzimu roku 1987 začal nabývat pracovní zkušenosti v Zemědělském družstvu Lomnice. Od roku 1991 nastoupil na Okresní pozemkový úřad v Blansku. Od roku 2005 pracuje u Vojenských lesů a statků ČR, s.p., s přetržkou let 2011 až 2014, kdy zastával pozici tajemníka Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.


Vedoucí projektu lesnickejudikaty.cz

 

Ing. Jan Příhoda

Je absolventem gymnázia v Jičíně a oboru lesní inženýrství na FLD ČZU v Praze. Do společnosti Lesnická práce s.r.o. nastoupil v roce 2007 a v témže roce se stal šéfredaktorem časopisu Lesnická práce. V roce 2010 dostal na starost také chod odborného serveru Silvarium.cz.

Věnuje se vedení redakcí, komunikaci se spolupracujícími osobami a subjekty, přípravě rozhovorů a dalších redakčních příspěvků a rozvojovým projektům společnosti.

Je iniciátorem a spoluautorem projektu KŮROVCOVÉ INFO. Aktivní je také v oblasti vytváření strategií komunikace lesnicko-dřevařského sektoru.