Nutnost specifikace práva nezbytné cesty

Žalobce musí v žalobě uvést, zda služebnost nezbytné cesty požaduje pro právo chůze nebo právo projíždět vozidlem (druh vozidla) a časové zpřesnění užívání cesty (např. roční doba).

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 02. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3055/2012, část občanskoprávní

Další informace

  • Instance: Nejvyšší soud
  • Datum rozhodnutí: 18.únor 2014
  • Zpracoval: Martin Cempírek
  • Právní předpisy: Občanský zákoník