Nemožnost pobírání dotace více subjekty na jednom pozemku

Dle konstatování soudu probíhá hospodaření vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Podmínky určují, že dotaci na jeden pozemek nemohou pobírat dva různé subjekty, např. vlastník a nájemce jako hospodařící subjekt. Tímto způsobem získaná dotace se považuje za neoprávněnou a musí být vrácena.  

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 01.04.2014, sp. zn. 1 As 95/2014. 

Další informace

  • Instance: Nejvyšší správní soud
  • Datum rozhodnutí: 1.duben 2014
  • Právní předpisy: Správní právo