Obecná povinnost lesního odborného hospodáře znát hranice v lese, který spravuje – lesní odborný hospodář

V oblastech, kde lesní odborný hospodář vykonává správu lesních pozemků, je jeho obecnou povinností znát vlastnické hranice lesních pozemků. Skutečnost, že v lese nebyla znatelná vlastnická hranice a těžba byla v důsledku tohoto omylu provedena na cizím pozemku, nezakládá automaticky trestněprávní odpovědnost trestného činu krádeže dle § 205 trestního zákoníku, je-li osoba v dobré víře, že těží na správném pozemku. Vždy však záleží na jednotlivostech konkrétního případu.

Další informace

  • Instance: Ústavní soud
  • Datum rozhodnutí: 4.leden 2001
  • Právní předpisy: Lesní zákon