Pád stromu na cyklostezku – občanskoprávní odpovědnost

Vlastník lesa je povinen kontrolovat stav stromů v blízkosti frekventovaných cest, popř. cyklostezek, kde se nacházejí stromy, které by mohly ohrozit osoby vstupující do lesa. U stromů v blízkosti turisticky využívaných cest, musí vlastník lesa dbát zvýšené obezřetnosti a provádět důkladnější kontrolu stavu porostů.

Neučinil-li vlastník lesního pozemku žádnou kontrolu stromů v blízkosti cyklostezky, nezjistil závadný stav řady stromů a nepřijal žádná opatření, aby odstranil nebo alespoň omezil riziko pádu stromu na cyklotrasu, porušil tak svoji prevenční povinnost a odpovídá tak za škodu tím způsobenou.

Další informace

  • Instance: Ústavní soud
  • Datum rozhodnutí: 28.únor 2013
  • Právní předpisy: Lesní zákon