Pravomoc soudu vymezit optimální rozsah služebnosti nezbytné cesty

Soud na základě vlastní úvahy může stanovit optimální vymezení cesty, rozsah služebnosti, tak aby co nejméně zatěžoval vlastníka pozemku, který by byl touto služebností zatížen.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 07. 07. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4205/2014, část občanskoprávní

Další informace

  • Instance: Nejvyšší soud
  • Datum rozhodnutí: 7.červenec 2016
  • Zpracoval: Martin Cempírek
  • Právní předpisy: Občanský zákoník