Zásada ochrany vlastnického práva majitele pozemku a šetrný postup soudu při zřízení práva nezbytné cesty

Při rozhodování o zřízení služebnosti nezbytné cesty je brán zřetel na výměru pozemku, která bude sloužit jako nezbytná cesta, způsob využívání nemovitosti, které má cesta sloužit a míru rušení vlastníka pozemku.

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 02. 2016, sp. zn. 22 Cdo 5575/2015

Další informace

  • Instance: Nejvyšší soud
  • Datum rozhodnutí: 23.únor 2016
  • Zpracoval: Martin Cempírek
  • Právní předpisy: Občanský zákoník