Možnost zřízení služebnosti nezbytné cesty soudem, pokud vlastník nemůže svůj pozemek řádně užívat

Soud může povolit služebnost nezbytné cesty v případě, že vlastník nemůže nemovitou věc řádně užívat z důvodu neexistence napojení na veřejnou komunikaci.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 03. 2016, sp. zn. 22 Cdo 903/2016, část občanskoprávní

Další informace

  • Instance: Nejvyšší soud
  • Datum rozhodnutí: 29.březen 2016
  • Zpracoval: Martin Cempírek
  • Právní předpisy: Občanský zákoník